Zmluvy

Zmluva B24 PO - 10.9.2021

Sadzobník SLSP - 10.9.2021

Úverová zmluva - 10.9.2021

Zmluva BU dotačný - 10.9.2021

Zmluva BU Komunál - 10.9.2021

Zmluva o dielo - 4.3.2021

Zmluva o výpožičke - 12.01.2021

ZMLUVA O DIELO
„Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Havranec“ - 10.07.2020, rozpočet

Zmluva o dielo oplotenie cintorína - 05.05.2020

Kúpna zmluva - 16.03.2020

Kúpna zmluva - 30.12.2019

Zmluva o dielo SANOPP s.r.o - 11.12.2019

Zmluva o dielo odkanalizovanie Obecného úradu - 20.11.2019

Zmluva o dielo - 06.09.2019

Zmluva o spolupráci - 02.09.2019

Zmluva č.13464408U01

Zmluva o dielo "Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec" - 28.02.2019

Zmluva o dielo - 2.10.2018

Zmluva na stavebný dozor - 31.07.2018

Zmluva o dielo OcÚ - 17.07.2017

Dodatok č.1 k zmluve o dielo Ján MOTYKA - 26.10.2016

Zmluva o dielo Ján MOTYKA - 26.10.2016

Zmluva o dielo SIPASPOL - 01.08.2016

Zmluva Makroaudit s.r.o - 01.05.2016

Zmluva o dielo CONSORTIO SIVE - 17.09.2014