Kontakt

Typ celku (obce): Obec
Obvod: Svidník

Symboly

Štatutárny zástupca

Meno:  Milan Ščerba
Funkcia:  starosta

Obecné zastupiteľstvo (novozvolené)

Ing. Milan Ščerba
Ing. Antonín Ščerba
Zuzana Sadivová

Adresa

Obecný úrad Havranec
Ulica:  Havranec
PSČ:  090 02
Pošta:  Kružlová

Kontaktné informácie

Telefón:  054 7594 273

Faktografické údaje

Kód obce:  527301
IČO:  00330477
DIČ: 2020808614
Počet obyvateľov:  13
Katastrálne územie:  764 ha
Prvá písomná zmienka:  v roku 1618

O Obci Havranec

            Obec Havranec s celkovou katastrálnou rozlohou 758 ha pôdy sa nachádza v severnej časti Nízkych Beskýd v hornej časti potoka Svidníčanka. Zo severovýchodu hraničí s Poľskom, z juhu s obcou Dlhoňa, zo západnej s Vápeníkom a katastrálne aj s chotárom Kečkovce. Nadmorská výška je 358 m.n.m. a najvyšší bod Pilipivský vrch 700 m.n.m. Členitý povrch chotára tvoria flyšové súvrstvia so súvislými lesnými porastmi predovšetkým buka, brezy, javora, jaseňa a po roku 1950 i novovysadenými porastmi jedle, borovice, smreka i duba.

Čítať ďalej: O Obci Havranec